House for sale in Kathmandu Nepal

0
(0)
0 492
Rs. 12,600,000
SKU-GD201DY182
11 months ago
काडाघारी बाट मुलपानी जाने मेन सडक बात एक सय मिटरको दुरिमा एक तलाको घर बिक्रिमा ।
मूल्य 1 करोड26लाख
बाटो 20 फिट
जग्गा तीन आना
पिलर 12/12
घर निर्माण 2077 साल
नक्सा पास साडे दुई तला
गाडी पार्किङ भरेको
ढल भएको
पानीको सुविधा भएको
पिलर 12/12
माबदन्ड पूरा गरेर बनाएको
9869327048/9813459824
Contact Number 9869327048/9813459824
Property Address Kadhaghari, Mulpani
Shop Location

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!